Giải bài 3 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề bài 3 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10:

Nhiệt lượng là gì ? Viết công thức tính nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ của vật thay đổi. Nêu đơn vị của các đại lượng trong công thức.

Lời giải câu 3 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10:

Số đo độ biến thiên nội năng trong qua trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.

Q = m.c.∆t

Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào hay toả ra (J) ; m là khối lượng của vật (kg) ; c là nhiệt dung riêng của chất cấu tạo vật (J/kg.độ) ; Δt là độ biến thiên nhiệt độ (°C hoặc K).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status