Giải bài 3 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

Đề bài 3 Trang 168 SGK Sinh học 8:

Nêu rõ ý nghĩa của sự hình thành và sự ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống các động vật và con người.

Lời giải câu 3 Trang 168 SGK Sinh học lớp 8:

Ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người là:

– Đối với động vật : đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống thay đổi.

– Đối với con người : Đảm bảo sự hình thành các thói quen, tập quán trong sinh hoạt cộng đồng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status