Giải bài 3 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ.

Đề bài 3 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu định luật Sác-lơ.

Lời giải câu 3 Trang 162 SGK Vật lý lớp 10:

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status