Giải bài 3 Trang 157 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 157 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.

Đề bài 3 Trang 157 SGK Toán lớp 4:

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn.

Lời giải câu 3 Trang 157 SGK Toán lớp 4:

Độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy Nhơn là :

27 × 2 500 000 = 67 500 000 (cm) = 675 000m = 675km.

Đáp số : 675 km.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status