Giải bài 3 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu.

Đề bài 3 Trang 148 SGK Sinh học 6:

Tại sao người ta lại nói “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người?

Lời giải câu 3 Trang 148 SGK Sinh học lớp 6:

Con người cần ôxi để duy trì sự sống. Nhờ có quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí cacbônic và giải phóng khí ôxi ra môi trường, hành động này cũng tương tự như vai trò của lá phổi (cung cấp khí ôxi và loại bỏ khí cacbônic trong cơ thể con người). Do đó có thể nói rằng “rừng cây như một lá phổi xanh” của con người.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status