Giải bài 3 Trang 145 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 145 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 45: Nguồn gốc cây trồng.

Đề bài 3 Trang 145 SGK Sinh học 6:

Hãy kể tên một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phấm chất tốt.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 45 Trang 145 SGK Sinh học lớp 6:

Một số cây ăn quả đã được cải tạo cho phẩm chất tốt: táo, lê, cam, bưởi, vải, nhãn, nho, xoài, dưa hấu …

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status