Giải bài 3 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 27: Cơ năng.

Đề bài 3 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.

Lời giải câu 3 Trang 144 SGK Vật lý lớp 10:

Định luật bảo toàn năng lượng:

Nếu không có tác dụng của lực khác (như lực cản, lực ma sát,…) thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của một vật là một đại lượng bảo toàn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status