Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm.

Đề bài 3 Trang 14 SGK Công nghệ 12:

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

Lời giải câu 3 Trang 14 SGK Công nghệ lớp 12:

Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua vì:

Cảm kháng của cuộn cảm XL = 2πfL.

– Nếu là dòng điện một chiều (f = 0 Hz), lúc này XL = 0 Ω. Cuộn cảm không cản trở dòng điện một chiều.

– Nếu là dòng điện cao tần có tần số f rất lớn nên XL rất lớn cản trở dòng điện cao tần đi qua.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status