Giải bài 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài 3 Trang 127 SGK Công nghệ 6:

Thu nhập của các gia đình ở thành phố và ở nông thôn có khác nhau không ?

Lời giải câu 3 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Có khác nhau.

Thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền, còn thu nhập của các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm mà họ sản xuất ra.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status