Giải bài 3 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 30: Truyền tin qua xináp.

Đề bài 3 Trang 123 SGK Sinh học 11:

Đánh dấu X vào ô ▭ cho câu đúng về xináp.

▭ A – Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

▭ B – Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

▭ C – Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

▭ D – Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Lời giải câu 3 Trang 123 SGK Sinh học lớp 11:

Đáp án: A.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status