Giải bài 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư.

Đề bài 3 Trang 122 SGK Sinh học 7:

Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày ?

Lời giải câu 3 Trang 122 SGK Sinh học lớp 7:

Lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động diệt sâu bọ của chim về ban ngày là vì : Lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status