Giải bài 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 121 SGK Sinh học 6:

Các cây sống trong những môi trường đặc biệt (sa mạc, đầm lầy) có những đặc điểm gì ? Cho một vài ví dụ.

Lời giải câu 3 Trang 121 SGK Sinh học lớp 6

Đặc điểm của những cây sống trong điều kiện đặc biệt:

– Cây sống ở sa mạc:

+ Xương rồng: thân mọng nước để trữ nước, lá biến thành gai để hạn chế mất nước, rễ ăn nông và lan rộng để lấy được nhiều nước mưa và nước sương, thân thường xẻ rãnh dọc từ đỉnh thân tới gốc để tạo thành dòng chảy hướng nước mưa xuống gốc.

+ Cỏ thấp: rễ rất dài và nhiều để tìm nguồn nước.

+ Cây bụi gai: lá rất nhỏ hoặc biến thành gai để hạn chế mất nước.

– Cây sống trên đầm lầy

+ Đước, sú, vẹt: (sống ở đầm lầy ven biển) rễ chống chắc chắn giúp cây đứng vững trên các bãi lầy ngập nước; lá cây cứng, có tuyến tiết muối để loại bỏ muối thừa; cây con phát triển ngay trên cây mẹ .

+ Cây trong họ nắp ấm: có lá biến dạng thành cơ quan bắt mồi, cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây trong điều kiện sống thiếu dinh dưỡng.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status