Giải bài 3 Trang 11 SGK toán lớp 5

Giải bài 3 Trang 11 SGK Toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập: phép nhân và phép chia hai phân số.

Đề bài 3 Trang 11 SGK toán lớp 5: 

Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là Giai bai 3 Trang 11 SGK toan lop 5 - De bai 1  m, chiều rộng Giai bai 3 Trang 11 SGK toan lop 5 - De bai 2 m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Lời giải câu 3 Trang 11 SGK toán lớp 5:

Diện tích tấm bìa là:

Giai bai 3 Trang 11 SGK toan lop 5 - Loi giai 1

Diện tích mỗi phần là:

Giai bai 3 Trang 11 SGK toan lop 5 - Loi giai 2

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status