Giải bài 3 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn.

Đề bài 3 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Mô tả cách sinh ra êlectron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n và p?

Lời giải câu 3 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 106 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status