Giải bài 2 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 23: Cây có hô hấp không.

Đề bài 2 Trang 79 SGK Sinh học 6:

Hô hấp là gì ? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Lời giải câu 2 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6:

– Hô hấp là cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.

– Hô hấp có ý nghĩa quan trọng là vì hô hấp sản ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cây.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status