Giải bài 2 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII.

Đề bài 2 Trang 58 SGK Lịch sử 4:

Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 4:

– Cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó rất phát triển, đặc biệt là thương nghiệp, có sự giao lưu buôn bán với nước ngoài.

– Tạo nhiều thuận lợi cho việc tiếp thu giao lưu văn hóa và tiếp thu các thành tựu khoa học – kĩ thuật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status