Giải bài 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 15: ADN.

Đề bài 2 Trang 47 SGK Sinh học 9:

Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù.

Lời giải câu 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9:

ADN có tính đa dạng và đặc thù vì ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, nghĩa là gồm nhiều phân tử còn gọi là đơn phân. Đơn phân của ADN là nuclêôtit gồm 4 loại (A, T, G, X). Bốn loại nuclêôtit sắp xếp theo nhiều cách khác nhau tạo ra vô số loại phân tử ADN khác nhau: Chúng khác nhau về trình tự sắp xếp, về số lượng và thành phần các nuclêôtit.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status