Giải bài 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 13: Di truyền liên kết.

Đề bài 2 Trang 43 SGK Sinh học 9:

Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học.

Lời giải câu 2 Trang 43 SGK Sinh học lớp 9:

Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết

Ở ruồi giấm, gen B quy định thân xám

Gen b quy định thân đen

Gen V quy định cánh dài

Gen v quy định cánh cụt

Giai bai 2 Trang 43 SGK Sinh hoc lop 9

Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen và cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau. Các gen quy định các tính trạng này nằm trên một NST cùng phân li để hình thành giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status