Giải bài 2 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

Đề bài 2 Trang 41 SGK Sinh học 9:

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Lời giải câu 2 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9:

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người được giải thích dựa trên cơ chế xác định giới tính. Đó là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh.

Giai bai 2 Trang 41 SGK Sinh hoc lop 9

(A là cặp NST thường, XX là cặp NST giới tính nữ, XY là cặp NST giới tính nam).

Quan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là không đúng vì qua giảm phân người mẹ chỉ sinh ra một loại trứng (mang NST X), còn người bố cho ra hai loại tinh trùng (một mang NST X và một mang NST Y). Sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST X sinh ra con gái, còn sự thụ tinh giữa trứng với tinh trùng mang NST Y sẽ sinh ra con trai. Như vậy chỉ có con trai có NST Y quyết định giới tính nam, ở nữ không có NST Y quyết định giới tính nam nên quan niệm trên là sai.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status