Giải bài 2 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ.

Đề bài 2 Trang 37 SGK Sinh học 6:

Có thể làm những thí nghiệm nào để chứng minh cây cần nước và muối khoáng ?

Lời giải câu 2 Trang 37 SGK Sinh học lớp 6

– Bố trí thí nghiệm làm thí nghiệm chứng minh cây cần nước:

Chuẩn bị hai chậu chứa đất và bổ sung phân bón tương tự nhau. Tiến hành trồng hai cây cùng loài, có kích thước tương đương nhau vào mỗi chậu. Ban đầu tưới đều nước để hai cây sống, sinh trưởng bình thường. Sau đó chỉ tưới nước cho 1 chậu cây, chậu còn lại không tưới. Sau một thời gian chậu cây không có nước sẽ chết, chậu cây có nước sinh trưởng và phát triển bình thường.

– Bố trí thí nghiệm chứng minh cây cần muối khoáng:

Chuẩn bị hai chậu chứa đất, một chậu bổ sung phân bón ( NPK, phân ủ hoai,…), một chậu không bổ sung thêm gì cả. Tiến hành trồng hai cây cùng loài, có kích thước tương đương nhau vào mỗi chậu. Tưới đều nước để hai cây sống bình thường. Sau một thời gian chậu cây không bổ sung phân bón phát triển chậm, cây còi cọc. Chậu cây có thêm phân bón sinh trưởng và phát triển tốt hơn rất nhiều.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status