Giải bài 2 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077).

Đề bài 2 Trang 36 SGK Lịch sử 4:

Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược nước ta lần thứ hai.

Lời giải câu 2 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 4:

– Số quân Tống bị chết quá nửa, số còn lại tinh thần suy sụp.

– Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và hạ lệnh cho quân rút lui về nước.

– Nền độc lập của nước Đại Việt được giữ vững.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status