Giải bài 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 6:  Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 31 SGK Sinh học 11:

Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật.

Lời giải câu 2 Trang 31 SGK Sinh học lớp 11:

Quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học là biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitơ khoáng NH3(NH4+ trong môi trường nước) để cây dễ dàng hấp thụ.

Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường tại hầu như khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại, đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status