Giải bài 2 Trang 194 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 194 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 194 SGK Sinh học 9:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2.

Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Giai bai 2 Trang 194 SGK Sinh hoc lop 9 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 194 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 65.2. Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người

Giai bai 2 Trang 194 SGK Sinh hoc lop 9 - Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status