Giải bài 2 Trang 182 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 182 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.

Đề bài 2 Trang 182 SGK Lịch sử 10:

Hãy cho biết những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị của nước Mĩ cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu 2 Trang 182 SGK Lịch sử lớp 10:

* Tình hình kinh tế:

– Trong những năm 1865 – 1894, Mĩ từ hàng thứ tư vươn lên hàng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp.

– Nông nghiệp Mĩ cũng đạt được những thành tựu đáng kể, trở thành vựa lúa và nơi cung cấp thực phẩm cho châu Âu.

– Quá trình tập trung sản xuất và tư bản của Mĩ diễn ra mạnh mẽ. Các nhà tư bản lớn liên minh với nhau thành những tơrớt khổng lồ.

* Tình hình chính trị:

– Đề cao vai trò Tổng thống thông qua đại diện của một trong hai đảng thắng cử, thay phiên nhau cầm quyền – Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.

– Sau cuộc nội chiến 1861 – 1865, đời sống chính trị của người da đen được cải thiện phần nào. Song họ vẫn bị loại ra khỏi các cơ quan chính quyền và mất quyền công dân, nạn phân biệt chủng tộc đã đẩy họ vào tình cảnh hết sức tồi tệ.

– Mĩ đẩy mạnh việc thôn tính những đất đai rộng lớn ở miền Trung và miền Tây của thổ dân In-đi-an, mở rộng biên giới đến bờ Thái Bình Dương và bành trướng ảnh hưởng ở hầu khắp các khu vực trên thế giới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status