Giải bài 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng.

Đề bài 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10:

Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ thuộc vào thể tích khí không ? Tại sao?

Lời giải câu 2 Trang 173 SGK Vật lý lớp 10:

Không bởi vì chỉ có 2 cách làm thay đổi nội năng đó là thực hiện công và truyền nhiệt, 2 cách này đều không liên quan đến thể tích.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status