Giải bài 2 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

Đề bài 2 Trang 173 SGK Lịch sử 10:

Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?

Lời giải câu 2 Trang 173 SGK Lịch sử lớp 10:

– Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, các mâu thuẫn xã hội ngàu càng trở nên sâu sắc: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các nước thuộc địa, mâu thuẫn tư sản với công nhân,..

– Nguyên nhân là do:

+ Sự tăng cường bóc lột của tư sản đối với giai cấp vô sản ngày càng tăng

+ Sự khác biệt về địa vị và quyền lợi của các nước đế quốc do sự chênh lệch về sức mạnh và kinh tế.

+ Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các nước đế quốc dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về thị trường và nguyên liệu dẫn đến nhu cầu mở rộng xâm chiếm và tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc.

+ sự áp bức bóc lột của chính quốc với thuộc địa

+ sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội ngày càng lớn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status