Giải bài 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian.

Đề bài 2 Trang 146 SGK Sinh học 8:

Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.

Lời giải câu 2 Trang 146 SGK Sinh học lớp 8:

Người say rượu chân nam đá chân chiêu là do rượu đã ngăn cản, ức chế sự dẫn truyền qua xináp giữa các tế bào có liên quan đến tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữa thăng bằng cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status