Giải bài 2 Trang 134 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 134 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 40: Hạt trần – Cây thông.

Đề bài 2 Trang 134 SGK Sinh học 6:

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Lời giải câu hỏi 2 Trang 134 SGK Sinh học lớp 6

Giống nhau:

– Cấu tạo : Cơ thể gồm rễ, thân, lá thật

– Sinh sản: Đã có cơ quan sinh sản

Cây thông Cây dương xỉ
Cấu tạo – Là cây thân gỗ lớn

– Thân cây phân cành, các cành mang các lá

– Là cây thân rễ, thân bò ngang trên đất

– Từ thân mọc ra các lá dạng như lông chim

Sinh sản – Cơ quan sinh sản là nón.

– Nón đực chứa hạt phấn, nón cái chứa noãn

– Sau khi hạt phấn và noãn thụ tinh sẽ phát triển thành cây con

– Cơ quan sinh sản là túi bào tử nằm ở mặt dưới lá. Bào tử sau khi phát tán sẽ nảy mầm thành nguyên tản

– Sau khi nguyên tản nảy mầm sẽ hình thành túi tinh (chứa tinh trùng) và túi trứng (chứa trứng)

– Trứng và tinh trùng kết hợp tạo hợp tử và phát trỉnh thành cây con

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status