Giải bài 2 Trang 133 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 133 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát.

Đề bài 2 Trang 133 SGK Sinh học 7:

Nêu đặc điểm chung của Bò sát.

Lời giải câu 2 Trang 133 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm chung của bò sát:

– Là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn.

– Da khô, vảy sừng khô: hạn chế thoát hơi nước.

– Cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, mắt linh hoạt: cử động đầu và thu nhận thông tin.

– Chi yếu, có vuốt sắc: bám vào nền khi di chuyển.

– Phổi phát triển, có nhiều vách ngăn, có cơ liên sườn: tăng hiệu suất hô hấp.

– Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt (cá sấu tim 4 ngăn): máu nuôi cơ thể ít pha trộn.

– Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng giàu noãn hoàng, có vỏ đá vôi bảo vệ: tăng khả năng sống sót của con non.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status