Giải bài 2 Trang 130 Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 130 Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật.

Đề bài 2 Trang 130 Sinh học 10:

Hãy lấy những ví dụ về các yếu tố vật lí có ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật. Phân tích khả năng sử dụng một số yếu tố vật lí để kiểm soát sự sinh trưởng của vi sinh vật.

Lời giải câu 2 Trang 130 Sinh học lớp 10:

– Các yếu tố vật lí ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật: nhiệt độ, độ pH, độ ẩm và các tia tử ngoại …

– Người ta thường dùng nhiệt độ cao, tia tử ngoại để thanh trùng, dùng độ pH và độ ẩm để kiểm soát hoạt động của vi sinh vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status