Giải bài 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài 2 Trang 127 SGK Công nghệ 6:

Hãy kể tên các loại thu nhập của gia đình em.

Lời giải câu 2 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Các loại thu nhập của gia đình em gồm:

– Thu nhập bằng tiền: tiền lương, tiền thưởng, tiền công,… của bố mẹ.

– Thu nhập bằng hiện vật: các sản phẩm tự sản xuất ra như thóc, ngô, khoai, sắn, bò, cá…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status