Giải bài 2 Trang 124 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 124 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 124 SGK Địa lí 7:

Hiệp định Mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?

Lời giải câu 2 Trang 124 SGK Địa lí lớp 7:

– NAFTA được thiết lập đề kết hợp thế mạnh của ba nước, tạo nên một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

– NAFTA cho phép các nước Hoa Kì, Ca-na-đa chuyển giao công nghệ cho Mê-hi-cô để tận dụng nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu của nước này, tập trung vào phát triển các ngành công nghệ kĩ thuật cao trên lãnh thổ Hoa Kì và Ca-na-đa, vừa mở rộng thị trường nội địa, vừa tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status