Giải bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Đề bài 2 Trang 12 SGK Lịch sử 5:

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội?

Lời giải câu 2 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 5:

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới là: viên chức, trí thức, chủ xưởng nhỏ, đặc biệt là giai cấp công nhân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status