Giải bài 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá.

Đề bài 2 Trang 112 SGK Sinh học 7:

Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cá sụn với cá xương.

Lời giải câu 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 7:

Đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt cá sụn và cá xương là : Có sụn có bộ xương bằng chất sụn da trần, nhám, miệng nằm ở mặt bụng, còn cá xương có bộ xương bằng chất xương, xương nắp mang che các khe mang, da phủ vảy xương có chất nhày, miệng nằm ở đầu mõm.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status