Giải bài 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn.

Đề bài 2 Trang 112 SGK Sinh học 12:

Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

Lời giải câu 2 Trang 112 SGK Sinh học lớp 12:

Nội dung chính của học thuyết Đacuyn:

– Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn (đấu tranh sinh tồn) và do vậy chỉ có một số ít cá thể được sống sót qua mỗi thế hệ.

– Quá trình CLTN đã chọn lọc những cá thể có biến dị di truyền thích nghi tốt hơn thì có khả năng sống sót và sinh sản cao hơn. Theo thời gian, số lượng cá thể có các biến dị thích nghi sẽ tăng lên và số lượng cá thể có các biến dị không thích nghi sẽ ngày càng giảm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status