Giải bài 2 Trang 111 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 111 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 37: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 111 SGK Sinh học 9:

Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào? Tại sao? Cho ví dụ.

Lời giải câu 2 Trang 111 SGK Sinh học lớp 9:

– Trong chọn giống vật nuôi, lai giống là phương pháp chủ yếu để tạo nguồn biến dị cho chọn giống mới, cải tạo giống có năng suất thấp và tạo ưu thế lai vì quá trình tạo giống mới đòi hỏi thời gian rất dài và chi phí rất lớn.

– Ví dụ: Lai kinh tế:

+ Bò vàng Thanh Hoá          x          Bò Hônsten Hà Lan

+ Vịt bầu      x          Vịt cỏ

+ Vịt cỏ        x         Vịt Anh Đào

+ Gà ri         x         Gà mía

+ Gà ri         x         Gà tam hoàng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status