Giải bài 2 Trang 107 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 107 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 36: Các phương pháp chọn lọc.

Đề bài 2 Trang 107 SGK Sinh học 9:

Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như thế nào? Có ưu nhược điểm gì so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào?

Lời giải câu 2 Trang 107 SGK Sinh học lớp 9:

* Phương pháp chọn lọc cá thể một lần:

– Năm I: gieo trồng giống khởi đầu, chọn ra những cá thể tốt nhất.

– Năm II: hạt mỗi cây được gieo riêng thành từng dòng để so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng sẽ chọn được giống tốt nhất, đáp ứng với mục tiêu đề ra.

* Ưu điểm: có thể kiểm tra được kiểu gen của mỗi cá thể, phối hợp được việc chọn lọc dựa trên kiểu hình với kiểm tra kiểu gen sẽ đạt kết quả nhanh.

Nhược điểm: phải theo dõi công phu, chặt chẽ tốn nhiều công sức.

* Phương pháp chọn lọc này thích hợp với cây tự thụ phấn, cây nhân giống vô tính bằng cành, củ, ghép mắt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status