Giải bài 2 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 30: Thụ Phấn.

Đề bài 2 Trang 100 SGK Sinh học 6:

Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hoa giao phấn khác với hoa tự thụ phấn ở điểm nào?

Lời giải câu 2 Trang 100 SGK Sinh học lớp 6

– Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó (hoa lạc, hoa đỗ đen. hoa đỗ xanh…)

– Điểm khác nhau cơ bản của hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn là: Hoa tự thụ phấn là hoa lưỡng tính có nhị và nhụy chín cùng một lúc. Còn hoa giao phấn là những hoa đơn tính hoặc những hoa lưỡng tính nhưng nhị và nhụy không chín cùng một lúc.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status