Giải bài 2 Luyện tập Trang 4 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Luyện tập Trang 4 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 4 SGK toán lớp 3).

Đề bài 2 Luyện tập Trang 4 SGK Toán lớp 3:

Tìm x:

a) x – 125 = 344 ;

b) x + 125 = 266.

Lời giải câu 2 Luyện tập Trang 4 SGK Toán lớp 3:

a) x – 125 = 344

x = 344 + 125

x = 469.

b) x + 125 = 266

x = 266 – 125

x = 141.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status