Giải bài 14 Trang 48 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 14 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài 14 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hàm số bậc nhất y = (1 – √5) x – 1.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi x = 1 + √5.

c) Tính giá trị của x khi y = √5

Lời giải câu 14 Trang 48 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 14 trang 48 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status