Giải bài 14 Trang 106 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 14 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài 14 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm. Tính độ dài dây CD.

Lời giải câu 14 Trang 106 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 14 trang 106 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status