Giải bài 11 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 11 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 11 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Viết công thức tính khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích.

Lời giải câu 11 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

D = m/V

Trong đó :

  • D là khối lượng riêng của vật (kg/m³)
  • m là khối lượng của vật (kg)
  • V là thể tích của vật (m³).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status