Giải bài 1 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 1 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu.

Đề bài 1 Trang 82 SGK Sinh học 6:

 Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.

Lời giải câu 1 Trang 82 SGK Sinh học lớp 6:

Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai chậu. Sau một thời gian thì thấy ở chậu cây có lá xuất hiện hơi nước trong túi nilông, còn chậu không có lá thì không có hiện tượng. Chứng tỏ cây thoát hơi nước qua lá.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status