Giải bài 1 Trang 8 SGK toán lớp 5

Giải tập 1 Trang 8 SGK toán lớp 5, phần bài tập Phân số thập phân.

Đề bài 1 Trang 8 SGK toán lớp 5:

Đọc các phân số thập phân:

Giai bai 1 Trang 8 SGK toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 1 Trang 8 SGK toán lớp 5:

Chín phần mười;

Hai mươi mốt phần trăm;
Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn;
Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status