Giải bài 1 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Đề bài 1 Trang 68 SGK Sinh học 9:

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy những dạng nào?

Lời giải câu 1 Trang 68 SGK Sinh học lớp 9:

Các dạng biến đổi số lượng ở 1 cặp NST là:

+ Thể một nhiễm (2n – 1)

+ Thể ba nhiễm (2n + 1)

+ Thể không nhiễm (2n – 2)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status