Giải bài 1 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 1 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Lịch sử 9:

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có ý nghĩa gì?

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 9:

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status