Giải bài 1 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 1 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Đề bài 1 Trang 64 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kể lại những chính sách về kinh tế văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung?

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

Những chính sách về kinh tế:

  • Ban hành “chiếu khuyến nông” lệnh cho nhân dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.
  • Đúc đồng tiền mới
  • Yêu cầu nhà Thanh mở biên giới để người dân của hai nước tự do trao đổi hàng hóa.
  • Mở cửa biển cho thuyền buôn nước ngoài vào buôn bán.

Những chính sách về văn hóa, giáo dục:

  • Quang Trung cho dịch các sách chữ Hán ra chữ Nôm.
  • Coi chữ Nôm là ngôn ngữ chính thức của quốc gia.
  • Chữ Nôm được dùng trong thi cử và nhiều sắc lệnh của nhà nước.
  • Ban bố “chiếu lập học”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status