Giải bài 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 16: ADN và bản chất của gen.

Đề bài 1 Trang 50 SGK Sinh học 9:

Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN.

Lời giải câu 1 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9:

– Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian, lúc này NST ở dạng sợi mảnh chưa xoắn.

– Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, hai mạch đơn tách nhau dần. Các nuclêôtit trên mạch đơn sau khi được tách ra, lần lượt liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào để dần hình thành mạch mới. Kết thúc quá trình tự nhân đôi hai phân tử ADN con được tạo thành giống nhau và giống ADN mẹ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status