Giải bài 1 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 12: Cơ chế xác định giới tính.

Đề bài 1 Trang 41 SGK Sinh học 9:

Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Lời giải câu 1 Trang 41 SGK Sinh học lớp 9:

Điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường:

NST thường NST giới tính
Tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới. Có 1 cặp NST tương đồng: XX và 1 cặp NST không tương đồng: XY, khác nhau ở hai giới.
Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào. Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào
Quy định tính trạng thường của tế bào và cơ thể. Quy định tính trạng liên quan tới giới tính.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status