Giải bài 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 10

Giải bài 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 10, phần bài tập Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử.

Đề bài 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 10:

Thế nào là nguyên tố s, p, d, f?

Lời giải câu 1 Trang 30 SGK Hóa học lớp 10:

– Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

– Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

– Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

– Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status